NUVARANDE ANSTÄLLDA

Är du redan en medlem av Ball-teamet och intresserad av att ansöka om en tillgänglig position? Fantastisk!

 Anställda måste ansöka via den interna karriärsidan. För att komma åt den här sidan måste du befinna dig i det interna nätverket eller logga in via VPN.

Om du är anställd av Ball, se till att du är bekant med riktlinjerna för intern förflyttning innan du ansöker. Om du har frågor, kontakta din lokala HR-avdelning.