SADAŠNJI ZAPOSLENI

Da li ste već član našeg Ball tima i želite da se prijavite na otvoreno radno mesto? Fantastično!

Sadašnji zaposleni moraju se prijaviti putem interne stranice za poslove. Da biste pristupili ovoj stranici, morate biti na internoj mreži ili prijavljeni putem VPN-a.

Ako ste trenutno zaposleni u kompaniji Ball, pre prijave se obavezno upoznajte sa smernicama za interni transfer. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom predstavniku za ljudske resurse.