Share this Job
Apply now »

Planning Supervisor

Company:  Ball Corporation
Location: 

Manisa, TR, 45030

Date:  Oct 16, 2021
Job Category:  Supply & Logistics
Req. ID:  13144

POZİSYONUN AMACI VE KAPSAMI:

 

 • Bitmiş ürün stok seviyelerin, siparişlerin, teslimatları, üretim ve raporlamaların, verimliliğin ve etkili Müşteri ve Tedarik planlama gereksinimlerinin tüm yönleriyle yönetmek
 • Müşterilerin kutu ve kapak taleplerinin eksiksiz ve zamanında karşılanması için gerekli tedarik ve üretim planlama süreçlerini yönetmek
 • Üretim bölümünü verimli bir planlama yaparak desteklemek ve mümkün olan en üst “run per label” seviyesini yakalamak
 • Destek kutu sürecinde diğer fabrikalara planlama konusunda destek olmak, taşıma ve gümrükleme konusunda departman içinde koordineli çalışmak

 

SORUMLULUKLAR:

 • “İş Güvenliği, Çevre, Hijyen, Kalite konularında Ball Yönetim Sisteminde tanımlanmış kalite standartlarına ve yasal yükümlülüklere uymak ve varsa kendisine bağlı kişilerin bahsi edilen konularda bilgilendirilmesi ve eğitilmesini sağlamak, bu şartlara uygun çalışma ortamının yaratıldığından ve uyulduğundan emin olmakla yükümlüdür.”
 • Ball’un 5 temel değerlerini anlamak, uygulamak ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamalıdır: Kim Olduğumuzu Biliyoruz: Dürüstlükten Ödün Vermemek, Müşterilerimize Yakın Olmak, Detaylara Dikkat Etmeye Odaklanmak, Yenilikçi Olmak, İşletme Sahipleri Gibi Davranmak
 • Satış Departmanı tarafından açılan müşteri siparişlerinin karşılanmasını koordine etmek
 • Müşteri adına kutu ve kapakların stoklarını dizayn ve tip bazında satış bölümü ile koordineli olarak planlamak
 • Müşteri taleplerine göre kutu üretimini planlamak
 • İhtiyaca göre kapak planı yapmak
 • Sevkiyat yönetimi konusunda Lojistik Uzmanı ile koordinasyon sağlamak
 • Destek kutuların sipariş ve sevkiyatını planlamak
 • Oluşabilecek üretim ve teslimat problemleri için çözüm üretmek
 • Kapakların sipariş ve sevkiyatını organize etmek
 • Özel Kapakların sipariş ve sevkiyatını organize etmek ve güvenli stok seviyelerini belirlemek
 • Müşteri ile irtibatta olmak ve periyodik olarak ziyaret etmek
 • Satış öngörüleri ve üretim kısıtlarını bağlı olarak Bütçe, Forecast ve aylık dönemlerde Lineload hazırlamak ve Satış, Üretim ve diğer Tedarik Zinciri çalışanlarıyla koordinasyonu yönetmek
 • Haftalık & Aylık Tedarik, Üretim ve Satış Planının fabrika ve sektör yönetimi ile mutabakat sağlanması
 • Lineload baz alınarak metal siparişlerinin planlanması
 • İthalat yoluyla metal hammadde envanterlerinin üretim gerekliliklerine ve finansal gerekliliklere uygun miktarda ve prosedürlere uygun şekilde tedarikçiler ile koordineli olarak zamanında ve yeterli olarak malzeme sevkiyatının sağlanması

 

TEMEL YETKİNLİKLER ve BECERİLER:

 

 • Üst düzey yazılı ve konuşma İngilizcesi
 • Üst düzey bilgisayar ve ofis uygulamaları becerisi
 • Yüksek iletişim ve ikna becerisi
 • Karmaşık durumlar altında problem çözme yeteneği

 

POZİSYONUN ETKİLEŞİMLERİ:

 

 • Ball Manisa üretim ve kalite bölümleri
 • Satış Bölümü,
 • Sektör Tedarik Zinciri Ekibi,
 • Ball kutu fabrikaları,
 • Ball kapak fabrikaları,
 • Metal Hammadde Tedarikçileri

Apply now »